Innhald

BankID på mobil - enkelt og trygt!

Dropp kodebrikka når du skal logge inn i banken, signere eller handle på nett, bruk mobilen i staden.

Innskytarval 2017

I samsvar med Sparebanklova § 8-1  og vedtektene for banken, § 3-2 skal det haldast

innskytarval i Aurland Sparebank.

 

Valdagen er fastsett til torsdag 16. februar 2016.

Valet vert halde i banklokalet på Aurlandsvangen frå kl. 12.00 til kl. 16.00.

 

Grunna endring i vedtektene som vart vedteke på generalforsamling i oktober 2016, vil valet i år bli basert på ei overgangsordning for så å få ei fast rullering. Ny samansetning av innskytarvalde vert frå 2017 seks faste medlemar, og 3 varamedlemar.

 

Det skal i år gjennomførast nyval på dei innskytarvalde forstandarane slik at dei kjem inn i nytt system. Samtlege innskytarvalde er difor på val der det i år skal velgjast 3 medlemar til generalforsamlinga for perioden mars 2017- mars 2019, 3 medlemar til generalforsamlinga for perioden mars 2017- mars 2021, samt 2 varamedlemer for perioden mars 2017 – mars 2019 og 1 varamedlem for perioden mars 2017 – mars 2021. Når desse periodane er over skal nye val gjerast for nye fire år.

 

Aurland Sparebank sine myndige kundar har røysterett når det skal velgjast medlemar til generalforsamlinga i sparebanken blant kundane. Kvart kundeforhold gir ei stemme når ikkje anna fylgjer av lova eller vedtektene.

 

Banken sine kundar kan velgjast som medlem eller varamedlem til generalforsamlinga i sparebanken som representantar for kundane.

 

Liste over generalforsamlinga sine medlemar og varamedlemar, samt liste over dei som er på val, er lagt ut i banken sine ekspedisjonslokale samt på banken si heimeside og facebook side.

 

Innskytarar som har røysterett kan gjera framlegg på medlemar.

Slike framlegg, som må ha fullt namn, fødselsår og dato på den/dei ein gjer framlegg om,

må vera valnemnda i banken i hende innan 30. januar 2016. Dette kan gjerast i banken sine lokale, eller via e-post: post@aurlandsparebank.no

Merk e-posten «INNSKYTARVAL»

 

Valnemnda sitt framlegg til valliste vert lagt ut 2 veker før valdagen.

 

Gjennom innskytarvalet får innskytarane innverknad på styringa i banken, og ein oppmodar difor røysteføre til å ta del i valet.

 

Kva er ein aksjesparekonto?

Det blir omtala som «det viktigaste som har skjedd innan sparing sidan 80-talet». Her er (nesten) alt du treng å vite.