Innhald

Har du god nok bilforsikring?

Ei god bilforsikring dekkjer ikkje berre skadar, men også det praktiske - som leigebil. Hos oss får i tillegg 50% startbonus.

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane tryggjer du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Kontakt oss for eit møte, så tek vi ein prat om kva det betyr.

Barn om pengar

Sjå kva barna meiner om pengar; korleis ein får tak i dei og korleis ein kan bruke dei.