Trykk på linken under å du vil finne oversikt over generalforsamlinga i Aurland Sparebank, - offentleg valde, kundevalde, og valde av og mellom dei tilsette.
I tillegg finn du informasjon om styret pr. mars 2017

Generalforsamling