Om du ynskjer å ta kontakt med oss i Aurland Sparebank må du ringa hovud nummeret vårt.
Er det ein av rådgjevarane du ynskjer kontakt med, finn du deiras kontakt informasjon under menyen "Tilsette".

Hovud tlf. nr.: 57 63 26 00

E-post adr.: post@aurlandsparebank.no