Det ER forskjell på den ekte lokalbanken og andre bankar.

Aurland Sparebank er din medspelar i store og små avgjersler i livet.

For oss er alle kundar like viktige. Me ynskjer å vera ein medspelar i små og store økonomiske val gjennom livet.

Me hjelper deg å realisera planar og draumar.

Våre dyktige rådgjevarar har lokalkunnskap og kan tilby personleg økonomisk rådgjeving.

Me tilbyr eit komplett produkt og tenestespekter innan betaling, forsikring, finansiering og sparing. Difor kan me tilby gode og heilheitlege løysingar til både privatpersonar og bedrifter.

Me er opptekne av å vera tilgjenelege og vera ein god rådgjevar når du møter store og små økonomiske utfordringar, og når du skal planlegge framtida di.

Våre kundar er blant dei mest fornøgde bankkundane - og fornøgde kundar er våre beste ambassadørar.

 

Ja, eg vil bli kunde