Tida endrar seg i bankane og dette opplever me i Aurland også.

Til dømes er det ikkje lenger så mange kundar som kjem inn til oss

og nyttar seg av kasse.

Difor endrar me opningstida i kassen.

Ny opningstid i kassen vil bli:

Måndag - Fredag kl. 12.00 - 15.00

Endringa vil gjelde frå 1. juni,

men i perioden frå 1. juni til 1. september vil me vere noko fleksible.

Om du har behov for ein prat eller rådgjeving

vil opningstida vår for kontoret vera som før:

Måndag - Fredag kl. 10.00 - 15.00

 

Du kan avtala møtet utanom våre opningstider, om det passar betre for deg.

Berre ta kontakt så gjer me ein avtale.