Driftsbygningar

Denne forsikringa gjeld alle bygg på garden som blir nytta til produksjon.
  • Dekkjer brann-, vatn-, natur- og innbrotskadar
  • Gjeld også for garasjar og reiskapshus som blir brukt til lagring og parkering av maskiner og køyretøy
  • Inkluderer huseigaransvar og rettshjelp
Kontakt meg om Driftsbygningforsikring

Om forsikringa

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema
 

Kjøp forsikring

Ta kontakt med rådgivaren din for å forsikre driftsbygningane dine.

Gode råd

Rimelegere og tryggare gardsdrift

Visste du at som landbrukskunde hos oss kan du få inntil 5000 kroner i tilskot dersom du gjennomfører ein godkjent el-kontroll med termografering? 

Det viktigaste du kan gjere for å hindre brann på garden din, er kontroll av elektrisk anlegg for å sjå etter eventuelle feil og manglar som nødvendigvis må utbetrast. El-kontroll med termografering er eit krav for bygningar med husdyrhald. Søk om tilskot her!