Korleis vil du betale?

Det skal ikkje vere vanskeleg å betale. Hos oss kan du bruke kort, nett- og mobilbank eller Vipps.

Betaling

Prisar tenester i banken

    Pris 
Etablering av kundeforhold (sesong)    200,- kr 
Etablering av Depositumskonto    500,- kr *
Avsluttning av konto, mot anna bank    50,- kr per konto + overføringskostnad 
Bankremisse med gåvekort    50,- kr 
Bankremisse uten gåvekort    40,- kr 
Innløysing av bankremisse / sjekk    30,- kr 
Verdikort med omslag    35,- kr 
Verdikort uten omslag    20,- kr 
Utbetalingsanvisning / giro utbetaling    30,- kr 
Vekslingsgebyr kjøp/sal valuta     1 % minimum 75,- kr 
Myntrullgebyr     6,- kr 
Kontantuttak    Gratis 
Giro betalt kontant    75,- kr 
Giro belasta konto    30,- kr 
Giro belasta konto, kundar over 70 år    12,- kr 
Overføring per telefon eller kasse    30,- kr 
Overføring per telefon eller kasse, kundar over 70 år    Gratis 
Betaling til utlandet, manuelt i kasse    200,- kr 
Bankboks liten per år    300,- kr 
Bankbokd mellomstor per år    400,- kr 
Bankboks stor per år    500,- kr 
Oppbervaring av veske i låst skåp    300,- kr 
Mista nøkklar til bankboks, nytt lås    200,- kr 

* Dette gebyret skal betalast av utleigar

Temasider

Sjå våre våre nyttige tips og råd for økonomien og livssituasjonen din

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?