Husforsikring

Eig du einebustad, tomannsbustad eller rekkjehus som er fast bebodd, kan du kjøpe husforsikring hos oss.
  • Erstattar skadar på bustaden ved brann-, vatn- og naturskade, samt ved tjuveri
  • Erstattar ombygging av bustad dersom du blir invalid etter ulukke
  • Omfattar fri rettshjelp og tap av husleigeinntekter
Sjekk pris og kjøp husforsikring

Dette blir omfatta av forsikringa di

Hos oss kan du velje mellom Bolig og Bolig Pluss. Sjå kva som passar deg best. 

Bolig Pluss Bolig
Følgjeskade ved utett yttertak


Skade på våtrom som følgje av lekkasje/tilbakeslag
Følgjeskade ved vannskade på våtrom
Bygning inntil 10 kvm er medforsikra
Tap av husleigeinntektar

Naturskade
Rettshjelp

Brann-, vatn- og tjuveriskadar  √ 

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Sikre tinga dine

Bustaden din er full av ting du er glad i. Ei god innbuforsikring sørgjer for at du ikkje står på bar bakke dersom noko uventa skulle skje.