Innhald

Innbuforsikring

Hos oss kan du velje mellom ordinær innbuforsikring eller Innbo Pluss som er vårt beste alternativ.
  • Erstattar skade på tinga dine ved brann, vatn og tjuveri
  • Erstattar utgiftene dine, dersom du må bu utanfor heimen grunna skade
  • Inkluderer ID-tjuveri
Sjekk pris og kjøp innboforsikring

Dette blir omfatta av forsikringa di

Hos oss kan du velje mellom Innbo og Innbo Pluss. Sjå kva som passar deg best. 
Innbu Pluss Innbu
Skade på innbu ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bustad på forsikringsstaden


Innbu som blir skada i flytting med eigen bil

Tyveri fra uteareal på forsikringsstedet

Ombygjing av bustad pga ulukke eller handikap

Identitetstjuveri

Skade på matvarar og luftskade på frysar

Tjuveri av sykkel, sykkeltilhengjer og barnevogn


Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!