Innhald

Korleis vil du spara?

Det finst ulike måtar å spare på. Kva som er best for deg avheng av kor lenge du vil spare og kor mykje risiko du er villig til å ta.

Individuell pensjonssparing (IPS)

Individuell pensjonssparing med skattefordel. Kommer i løpet av november.

Utsett skatt med aksjesparekonto

Med ein aksjesparekonto kan du samle alle aksjefonda og dei børsnoterte aksjane dine på ein stad. Du kan byte mellom ulike fond og aksjar utan å skatte av gevinsten. Det er først når du har teke ut meir pengar av aksjesparekontoen enn du har satt inn, at du må betale skatt.

Ulike sparemåtar

Aksjar er risikabelt, men det er forskjell på den langsiktige og kortsiktige risikoen. På lang sikt er faktisk sannsynligheta for å få god avkastning på aksjesparing høgare enn sannsynligheta for å få god avkastning på rentesparing.

Investere i enkeltaksjar

Vil du handle aksjar på eiga hand, har vi eit samarbeid med Norne Securities. Her får du gratis tilgang til analysar, porteføljeoversikt, kursinformasjon og nyhende i sanntid og høve til stop/loss-ordre. Alt til lave kostnader. Logg inn i nettbanken og velg Min oversikt -> Aksjer

Tilknytt agent - aksjer