Innhald

Korleis vil du spara?

Sparing er verdas beste idé. Ta kontakt, så finn vi den beste løysinga for deg.

Ulike sparemåtar

Aksjar er risikabelt, men det er forskjell på den langsiktige og kortsiktige risikoen. På lang sikt er faktisk sannsynligheta for å få god avkastning på aksjesparing høgare enn sannsynligheta for å få god avkastning på rentesparing.

Investere i enkeltaksjar

Vil du handle aksjar på eiga hand, har vi eit samarbeid med Norne Securities. Her får du gratis tilgang til analysar, porteføljeoversikt, kursinformasjon og nyhende i sanntid og høve til stop/loss-ordre. Alt til lave kostnader. Logg inn i nettbanken og velg Min oversikt -> Aksjer